Inloopcentrum CAW

De opdracht betreft een inloopcentrum, met als kernactiviteit het aanbieden van een ontmoetingsruimte voor een kansarm publiek. Het gebouw fungeert als kopgebouw met 3 actieve gevels, als beëindiging van de aanpalende rijwoningen. Door zijn inplanting wordt het stedenbouwkundige potentieel van de aangrenzende, nog te ontwikkelen, sites versterkt. Het gebouw is ontworpen als een neutrale skeletstructuur in het kader van flexibiliteit en hermoduleerbaarheid. De sculpturale vorm van het gebouw is ook inwendig afleesbaar, wat binnen elke gebouwzone tot een specifeke ruimtelijke kwaliteit leidt.