Kaskade

Kaskade is een woonproject aan de Handelskaai in Kortrijk met 26 wooneenheden, een binnentuin, een ondergrondse garage en een bovengrondse fietsenstalling, gelegen langs de kaai met zicht op de Leie. Het driehoekige perceel sluit achteraan aan op de achterliggende straten Schipperstraat,  Hendrik Beyaertstraat en Paleisstraat. Het verfrissende woonproject vervangt enkele lang leegstaande panden uit het interbellum en de jaren 80 van de vorige eeuw.