Kerselant

Tegen 2025 moet elke Vlaamse gemeente een vast aantal sociale huurwoningen tellen. Dat kadert binnen het zogeheten bindend sociaal objectief: een initiatief van de Vlaamse overheid om het sociaal woonaanbod in het gewest te vergroten. Intussen is Geetbets alvast goed op weg om het doel van 66 huurwoningen te bereiken. Weldra zullen heel wat mensen met een bescheiden inkomen immers terechtkunnen in de nieuwe sociale woonwijk Kerselant. Die telt maar liefst 26 huurwoningen en 14 koopwoningen.