Kinderdagverblijf Pluchke in Ukkel

ZAmpone Architectuur heeft gezorgd voor een capaciteitsuitbreiding van een reeds bestaand kinderdagverblijf: ze gingen van 35 naar 75 plaatsen voor kinderen. Het bestaande kinderdagverblijf was gehuisvest in een afgeleefde kerk. ZAmpone koos ervoor om deze volledig te slopen en met een nieuwbouw te beginnen.