Kinderdagverblijf 't Schelpje

Het kinderdagverblijf heeft een driehoekige vorm dat werd opgedeeld in een rasterstructuur van 5.5 x 5.5m. waarbij de kruispunten fungeren als draagstructuur van het gebouw. Deze houten structuur is opgebouwd uit gelamelleerde spanten die volgens het Sherpa-systeem werden gemonteerd.