KMO park Magellan

Dit project werd ontworpen in het kader van een publiek-private samenwerking, gelanceerd door Citydev.Brussels. Het voorziet in 5.000 m² modulaire ateliers voor kmo's, met ruimte voor voedselverwerkende bedrijven, die voldoen aan de criteria inzake energie-efficiëntie en duurzaam bouwen. De architectuur is duidelijk en herkenbaar, gebaseerd op een eenvoudige en zuinige, maar kwalitatieve en vernieuwende moduleconstructie. Natuurlijke lichtinval is in dit project bijzonder belangrijk. Het kmo-park werd ontwikkeld volgens een reeks gelijkvloerse, modulaire ateliers met een vrije hoogte van 6 meter. De basisstructuur van de gebouwen is 6 bij 7,20 meter, wat een rationeel en economisch gebruik van constructiematerialen in gestandaardiseerde afmetingen in de hand werkt. De energieprestatie werd geoptimaliseerd. Een ander belangrijk punt was de integratie van het project in zijn omgeving. Terwijl een nieuwe weg de toegang tot de site moet verbeteren, wordt er een groene ruimte gecreëerd voor meer biodiversiteit, een goede recuperatie van regenwater en doorlaatbaarheid van de bodem. Bovendien moet er ruimte zijn voor gezellige ontmoetingen.