KOMET

Het nieuwbouwproject “KOMET” is dé positieve hefboom naar de aangelegen buurt op een van de mooiste woonplekken van morgen vlakbij het stadscentrum met duurzame uitgangspunten, autoluwe parktuinen en waterzicht. De strategische ligging van de site langs de Leuvense Vaart tussen centrum en Vrijbroekpark biedt zeer veel potenties voor een aantrekkelijke autoluwe woonbuurt. In overleg met de stad Mechelen is een evenwichtig programma van 40.000 m² bepaald voor een duurzame woonwijk met veel aandacht voor bestaande en nieuwe groenstructuren, een goede verkeersontsluiting en voldoende differentiatie in woontypologieën. In de wijk zijn naast 46 grondgebonden woningen ook 216 appartementen, 52 assistentieflats en voorzieningen zoals crèche, buurtwinkel, horeca en dienstencentrum opgenomen. Fase 1 bestaat uit 6 bouwblokken met een kwalitatieve mix van 128 wooneenheden, 1.745 m² commerciële ruimte, kantoren, horeca en diensten, 2 ondergrondse parkeergarages, en collectieve fietsenstallingen.