Kunstencampus Antwerpen

Het nieuwe gebouw van de hogeschool in de Van Schoonbekestraat zal onderdak bieden aan circa 600 studenten en medewerkers. De bestaande zusterschool uit de jaren 50 wordt getransformeerd passend bij de behoeften van de nieuwe kunstencampus en wordt gedeeltelijk gesloopt. Aan de oostkant van het complex komt er een nieuw flexibel atelierhuis. Dit gebouw zal ruimte bieden voor grote studio’s, moderne werkplaatsen en een expositieruimte van de hogeschool.