La Nouvelle Cité

La Nouvelle Cité omvat de passieve renovatie van 7 woongebouwen met 181 appartementen en diverse voorzieningen voor bewoners in een historisch waardevolle sociale woonwijk uit de jaren ’50. De bewoonbaarheid wordt nog versterkt door het voorzien van verschillende polyvalente ruimtes binnen de woongebouwen zoals een seniorenclub en religieuze ruimte. Dit versterkt de kans op sociale ontmoeting en verhoogt de betrokkenheid van de bewoners. Het stimuleert samenleven, een gevoel van geborgenheid