Leietheater

Het Leietheater doet ‘een stap opzij’. Het gebouw speelt een sleutelrol in het aanscherpen van de open ruimte en het terug zichtbaar maken van het patrimonium van Deinze. TRANS V+ stelde tijdens de wedstrijdfase een alternatieve site voor aan de opdrachtgever. Daardoor ontstaat een groot park dat tot aan de Leie reikt. Het theater kwam bovendien op belangrijke zichtassen te staan en werd zo aanwezig gesteld in de stad.

In een vierkant grondplan worden de programmaonderdelen geschikt rond een centrale foyer met monumentaal bovenlicht. De grote zaal met theatertoren verleent het gebouw een kenmerkend silhouette. De bakstenen mantel is opgebouwd uit geglazuurde en mat witte stenen in een patroon dat over de stapeling van volumes is gelegd en afhankelijk van de weersomstandigheden zacht of helder oplicht.