Montigny Antwerpen

Op een hoekperceel in de wijk het Antwerpse Zuid realiseert META een project. Het gebouw, gelegen op het kruispunt van de Montignystraat en de Cuylitsstraat, kijkt uit op het nieuwe Antwerpse gerechtsgebouw en ligt in de nabijheid van de historische binnenstad. De Montignystraat en omliggende straten kenden een opwaardering met de heraanleg van straten en pleinen en de komst van Campus Zuid van de Karel de Grote Hogeschool. De bebouwing van dit hoekperceel dat meer dan 30 jaar achter een schutting verborgen bleef en een stadskanker voor de buurt was, zette mee de herwaardering van de straat in. De bouwheer koos met dit hoekpand voor een doordachte verdichting in de stad.