Nieuw Leuven

Op de Minckelerssite, tussen de Vaartkom en het stadscentrum, verrijst vanaf 2022 een groene, bijna-energieneutrale woonwijk met een mix van 157 nieuwe appartementen en 34 huizen. Het ambitieuze woonproject krijgt de naam ‘Nieuw Leuven’. De bekende, publieke Minckelersparking blijft, maar verkleint en komt volledig ondergronds. Deze wijk betekent een nieuw hoofdstuk in de heropwaardering van de Vaartkom in Leuven. Waar nu nog 1,3 hectare beton en asfalt ligt, komen groene ontmoetingsplaatsen, een wandelboulevard en speelpleintjes voor de jongsten in de plaats.