Nieuw rijksarchief Brugge

De huidige locatie van het Rijksarchief in de Academiestraat is verouderd en de opslagruimte en de leeszalen zijn te klein. Het Rijksarchief heeft nood aan een nieuwe huisvesting met een oppervlakte van circa 6.000 m² waarvan zo’n 2 900 m² bestemd is voor de opslag van de archieven. De leegstaande gebouwen en gronden van de voormalige Rijkswachtkazerne en het Rode Kruisgebouw aan de Predikherenrei en de Langestaat, beiden eigendom van de Belgische Staat, boden een opportuniteit om dit project te realiseren. De Regie der Gebouwen wees het project via een promotieopdracht toe aan het consortium Rab Invest bestaande uit Algemene Aannemingen Van Laere (Zwijndrecht) en Leasinvest Real Estate (Brussel). Het consortium kocht het terrein en de leegstaande gebouwen aan en staat in voor de studie, de uitvoering en de financiering van de werken en de uitbating van de publieksparking. De Regie der Gebouwen zal het gebouw huren voor een termijn van 25 jaar.