Nieuwbouw basisschool en sportzaal Beekheemden

De basisschool is ontworpen volgens het zogenaamde brede schoolconcept. Dit houdt in dat de nieuwe gebouwen niet alleen voor de basisschool ontworpen zijn maar ook als infrastructuur dienen voor naschoolse gemeenschapsactiviteiten. Het bouwprogramma omvat zeven kleuterklassen, twaalf klassen voor de lagere school, vier levensbeschouwelijke vaklokalen, lokalen voor leerkrachten en personeel, administratieve lokalen, twee ruime ateliers voor beeldende kunst, een zorgklas, een techniekenlokaal en polyvalente ruimtes voor de kleuter- en lagere school.  

Het bouwprogramma omvat eveneens een sportzaal met kleedkamers die buiten de schooluren eveneens bruikbaar zal zijn voor de lokalen sportverenigingen.