Onze-Lieve-Vrouwecollege / De Dames

Het Onze-Lieve-Vrouwecollege aan de Frankrijklei in Antwerpen is zopas uitgebreid om onderdak te bieden aan de middelbare school ‘De Dames’, die verhuist vanuit haar schoolgebouw aan de Meir. Binnen de bestaande schoolsite van het Onze-Lieve-Vrouwe-college is gezocht naar uitbreidingsmogelijkheden om plaats te bieden aan een volledig ‘nieuwe’ school. Door de afbraak van het verouderde gebouw langs de Louiza-Marialei ontstond voldoende ruimte om een nieuwbouw op te richten. Op een beperkte footprint van circa 435 m2 is een gebouw opgetrokken dat plaats biedt aan acht ruime klassen, twee vaklokalen, een speelplaats op het dak, sanitair, een secretariaat en een ruime fietsenstalling.