Paardenkliniek Via Nova Equine Bree

Voor het bouwen van een paardenkliniek koos Via Nova Equine een oude manege in Bree. De versnipperde site was het resultaat van een jarenlang proces van ongecontroleerde uitbreiding en transformatie, met verwaarlozing als gevolg. De ambitieuze bouwheer vroeg een heldere ordening van de site en nieuw complex dat voldoet aan hedendaagse normen. De nieuwe inplanting zorgt voor structuur binnen de gehele site.

Een schuur, kliniek en bijgebouw, bestemd voor seminaries en het huisvesten van stagiaires, geven richting aan de site en omsluiten een plein. Dit plein verbindt beide gebouwen en geeft schaal aan het weidse landschap.