Park Brialmont

Park Brialmont is ontstaan vanuit een masterplan dat door een samenwerking tussen district Berchem en stad Antwerpen tot stand kwam, in samenspraak met Natuurpunt Antwerpen Stad. Het werd door ontwerpbureaus CLUSTER en Witteveen+Bos opgesteld rond de twee grote thema’s natuur en erfgoed, en verbindt in een groot ‘groen hart’ de groene delen van Berchem binnen en buiten de Ring (De Villegaspark, Wolvenberg en Brilschans). In het Brilschanspark is het historische reliëf van de Brialmont-vesting de basis om een gelaagd park te creëren met veel respect voor de waardevolle natuur in het park. De schans en het glacis zullen na de heraanleg opnieuw prominenter zichtbaar zijn.