Pilootproject Wilrijk mikt op éénwording

De uitbreiding van het Wilrijkse bouwblok ‘Ter Hoogte’ is een pilootproject van de architecten Kersten Geers David Van Severen, Bureau Bas Smets, Bas Princen, Milica Topalovic en Bart Verschaffel in het kader van een toekomstig masterplan voor de wijk. Studiebureaus 3E, Daidalos Peutz en Buro Move dragen ook hun steentje bij. Er wordt vooral op een éénwording gemikt: door middel van het wegelnetwerk en de verbinding van de publieke ruimtes in het blok voor zachte-weggebruikers verkrijgt het blok een eenduidige identiteit.