Provinciale Kunsthumaniora

De Provinciale Kunsthumaniora in Hasselt is de laatste jaren sterk gegroeid qua leerlingenaantal en educatief aanbod. Het Scholen van Morgen-programma voorzag in de realisatie van een nieuwbouwvolume van 5.000 m² met klas- en vaklokalen en gemeenschappelijke ruimtes, gegroepeerd rond een ruime patio die fungeert als stille oase. Dankzij deze broodnodige uitbreiding vormt de school meer dan ooit een gemeenschap op zich.