Regency Gardens

Het wooncomplex Regency Gardens zet in op reconversie van bestaande gebouwen en duurzame nieuwbouw. Het project neemt het bestaande monument, een pand dat als stadszicht beschermd is en de historiek van de site als richtlijn voor het ontwerp van een hedendaagse groene binnenstedelijke woonbuurt. Een bescheiden ‘stadspaleis’ met ‘cour et jardin’ met 23 residentiële appartementen en drie ‘Bijna Energie Neutrale (BEN)’ woningen is de opgave.