Reinaertpark Lokeren

Dit inbreidingsproject met 30 individuele woningen en 32 appartementen is gelegen tussen de Karrestraat en de Kopkapelstraat in Lokeren. Het terrein, dat vroeger een industriële bestemming had, werd gesaneerd en wordt verkaveld.

De zones aan de rand van het terrein zijn voorzien voor woningen met rechtstreekse toegang tot de straat. De ruimtes tot de perceelgrenzen waarop niet mag worden gebouwd, krijgen de functie van private tuinen.