Renovatie en nieuwe bezoekersinfrastructuur Gravensteen

In 2019 organiseerde de Vlaams Bouwmeester een Open Oproep voor een vakkundig georganiseerd onthaal en vloeiende bezoekersgeleiding, een maximale toegankelijkheid en een aantrekkelijke buitenaanleg voor het Gravensteen. De keuze van de jury viel uiteindelijk op de tijdelijke vereniging 'Murmuur, Dhooge & Meganck en Sabine Okkerse'. 

De nieuwe ingrepen zijn subtiel en terughoudend. Een slanke lifttoren en een bypass aan de binnenzijde van de walmuur moeten de toegankelijkheid vergroten. Toekomende en uitgaande bezoekers worden gescheiden. Het implementeren van een eenrichtingsflow, gecombineerd met het principe 'stijgen met spiltrappen / dalen met steektrappen', zorgt voor een vlotte doorstroom en een aangenaam ergonomisch parcours. Het veruitwendigen van de back-office en de shop zorgen er tot slot voor dat het monument zelf ontlast wordt. Het team deed ook uiteenlopende voorstellen om de burcht op verschillende vlakken te verduurzamen.