Renovatie Stadhuis Diksmuide

Tijdens de restauratie en renovatie van het stadhuis van Diksmuide lag de klemtoon op toegankelijkheid, circulatie, functionaliteit en thermisch comfort. Het verenigen van beladen historische interieurs met moderne technieken en ingrepen om een antwoord te bieden op de verschillende vraagstukken was een van de belangrijkste uitdagingen. Het durven raken van oud met nieuw is immers een riskante ontwerpopgave, waar materialiteit, schaal en proporties meer dan juist moeten zitten. Kiezen voor punctuele ingrepen die duidelijk hedendaags zijn, maar de globaliteit van het monument intact houden en die dialogeren met het historische gebouw, was de doelstelling van het nieuwe ontwerp.  

Het stadhuis van Diksmuide vervult, na de restauratie van 2013-2016, nog steeds haar functie als stadhuis en huisvest de dienst burgerzaken en OCMW. In de uitgebreide kelders van het stadhuis is het stadsarchief ondergebracht en het voormalige politiecommissariaat herbergt vandaag de dienst toerisme van de stad. Van kelder tot zolder zijn alle niveaus bereikbaar gemaakt en zo ingevuld dat de functies het publieke karakter van het geheel des te meer ondersteunen. Het ensemble lost de volwaardige rol van onthaalcentrum voor de stad en grensoverschrijdende regio moeiteloos in.