Renovatie Telex-gebouw

Herbestemming Telex-gebouw van Léon Stynen door Crepain Binst Architecture tot duurzaam en flexibel kantoorgebouw.