Renovatie Zelzatetunnel

Wie via de E34 van Gent naar Antwerpen rijdt (of omgekeerd) moet op een gegeven moment door de Zelzatetunnel. Hoewel de tunnel dateert van 1968, wist die de tand des tijds behoorlijk te doorstaan. De goede staat ervan staat echter in schril contrast met de onbemande, identieke technische gebouwen aan weerszijden. Al komt hier binnenkort verandering in. Beide gebouwen worden gerenoveerd en het hele terrein toekomstgericht heringericht. In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) renoveert ingenieursbureau Witteveen+Bos beide dienstgebouwen.