Rijksarchief Gent

Al sinds 1904 bevindt het Rijksarchief zich in het historische gebouw ‘Geraard de Duivelsteen’ in het centrum van Gent. Omdat het gebouw te klein geworden is en niet meer voldoet aan de minimum kwaliteitsvereisten voor publieke dienstverlening, werd er uitgekeken naar een nieuwe huisvesting in de binnenstad. Nv Kairos staat in voor het ontwerp, de oprichting en de terbeschikkingstelling van het nieuwe Rijksarchiefgebouw in de Bagattenstraat 43 te Gent. Ethias nv maakte de eindinvesteringen. Tegen het einde van 2013 zouden de werken afgerond moeten zijn.