Rogierplein Brussel

Het Brusselse Rogierplein is een knooppunt van verschillende soorten verkeer, winkels, hotels, kantoren en cultuur. Voor de herinrichting van de hele zone, de verbindingen ernaartoe en de metroruimtes werd gekozen voor het ontwerp van Xaveer De Geyter.