Scholencampus Kortrijk - Campus Plein

De bestaande gebouwen werden gerenoveerd en uitgebreid. Het internaat is ondergebracht in een zijvleugel, en er is een nieuwe refter gebouwd. Abscic Architecten stond in voor het ontwerp. Onderdeel van het masterplan voor het Kortrijkse onderwijs, in het kader van het programma Scholen van Morgen, dat de nieuwbouw of verbouwing van vijf schoolgebouwen inhield.