Sint-Godelieveklooster

Het tijdelijke maatschap B-architecten en JUXTA Architectuur is aangesteld voor de opmaak van een masterplan voor de globale restauratie en herbestemming van het Sint-Godelieveklooster in Brugge. Samen met de onderaannemers Daidalos Peutz, Erfgoedstudio, Mar Jaen, Mouton, Omgeving Landscape.Urbanism, Studio Tuin en Wereld - a&t architecten, Sweco en TC Plus staan ze in voor de uitvoering van een eerste fase. De uitvoering van de volgende fasen maakt een belangrijk deel uit van de opdracht die uitgeschreven werd door Toerisme Vlaanderen in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester.