Sociale woningen en werkruimtes Leefmilieu Brussel (Lemmens)

In Anderlecht zijn in maart 2019 tien passieve sociale woningen ingehuldigd op de hoek van de Pottengoedstraat en de Poincarélaan. Naast sociale woningen bevatten de gebouwen ook een buurtlokaal, werkruimtes voor Leefmilieu Brussel en een woonst voor de parkwachter van het Dauwpark.