Sporthal KA Hiel Schaarbeek

De schoolsite KA Hiel manifesteert zich als een groene long in een stedelijke context. De campus wordt gekenmerkt door vrij grote hoogteverschillen in het terrein alsook door de verscheidenheid van gebouwen en paviljoenen. De bebouwing aan de randen van het bouwblok varieert van rijwoningen tot hoge vrijstaande flatgebouwen. Inspelend op de campusmorfologie wordt de nieuwe sporthal als een autonoom object ingeplant. Door de verzonken inplanting in het talud van het grootschalige bouwvolume treedt er een schaalverkleining op. De nieuwe sporthal vormt een harmonieuze overgang tussen het hoge hoofdgebouw van de middelbare school en de kleinschalige kleuterpaviljoenen. De ontsluiting van de sporthal gebeurt via een natuurlijke insnijding in het hellende terrein.