Studentenrestaurant UA Campus Middelheim

De zaal van het restaurant is een open “agora” die door haar precieze maatvoering een geborgen aanblik biedt.  Een genereuze relatie tussen de binnen- en buitenruimten is echter essentieel. De lage luifel omheen het gebouw biedt beschutting tegen regen en zon, maar treedt in eerste instantie ook op als ruimtelijke bemiddelaar. De slanke luifelstructuur verwijst naar de iets verder gelegen neokoloniale directeurswoning. De luifel verbindt aan de westzijde het restaurant met het hoofdgebouw en aan de oostzijde kromt het gebouw zelf over tot een buitenruimte voor afvalcontainers.