't getouw

’t Getouw is een kleinschalig samen-woonproject voor 55-plussers, ontworpen – en met eigen middelen gerealiseerd – door AID architecten. De straatnaam refereert aan een glorieus verleden waarin de weg nog aan beide zijden met bomen was beplant. Even verderop leidt deze, via een eikendreef, naar het omwalde kasteel. De architecten breidden er eerder een historisch waardevolle kapelanie op subtiele wijze uit tot hun werkplek en stemden de korrelgrootte daarvan af op de dorpse schaal in het bouwblok. 

Abbeyfield, een vzw die compact en comfortabel samenwonen in een aangepaste omgeving, voor jonge senioren faciliteert, bracht ook deze bewonerscommunity samen.