Triamant - Velm

"Care for life" ontwikkelt een visie rond wonen en zorg in onze samenleving, met als pilootproject de woonzorgcampus te Velm in Limburg. De visie waarbij wonen en zorg naadloos in elkaar overlopen, wordt ruimtelijk vertaald in het masterplan. In de opbouw van het masterplan staat het kasteelcomplex centraal, dat als landschappelijk baken functioneert. Het historisch kasteel en het internaatsgebouw worden gerenoveerd, alle overige schoolgebouwen worden afgebroken en vervangen door nieuwe kwalitatieve gebouwen.