VIVES schoolgebouw voor lerarenopleiding

De lerarenopleiding van de Katholieke Hogeschool VIVES verhuist van campus Tielt naar campus Kortrijk en dat vroeg om een nieuw schoolgebouw. Met NV Strabag als hoofdaannemer ontwierp Architecten Vande Kerckhove een multifunctioneel en inspirerende leeromgeving, met een sterke relatie met de buitenomgeving. De werken starten in mei dit jaar, de oplevering is voorzien in juni 2019. Het totale kostenplaatje van het project bedraagt 7.654.169 euro.