Voetgangersbrug Schoten

In 2019 automatiseerde de Vlaamse Waterweg alle sluizen op het kanaal van Dessel-Turnhout-Schoten. Per sluis legde ze een omloopriool aan vanaf het bovenpand langs de sluis onder het jaagpad naar het onderpand. Door de automatisering konden de omliggende bewoners van de wijk Zwaan niet meer circuleren van de ene naar de andere kanaaloever. De sluisdeuren werden namelijk gebruikt als oversteekplaats. Om dit probleem te verhelpen werd de hulp van Ney & Partners ingeroepen.