Voetgangersbruggen aan de Smedenpoort

De Smedenpoort, een historische toegangspoort tot de stad Brugge uit de 13e-14e eeuw, is momenteel te nauw om een vlotte verkeersstroom van wagens, voetgangers en fietsers toe te laten, vooral tijdens piekmomenten. Om die reden heeft de stad Brugge, in samenspraak met de Dienst voor Monumentenzorg en Stadsvernieuwing en de Dienst Mobiliteit van de stad Brugge, besloten 2 voetgangersbruggen te bouwen aan weerszijden van het bestaande poortgebouw. De nieuwe passerelles dienen de sterke historische achtergrond van de omgeving te respecteren. Vanuit die optiek is gekozen om een "promenade" aan te leggen, en geen "brug". Het traject is zodanig opgevat dat de nieuwe passerelles de bestaande poort en brug omarmen.