Warandetoren

Tussen Middelkerke en Westende liggen de Warandeduinen; een natuurgebied met een grote afwisseling aan vegetatie, gaande van uitgebreide struwelen, diverse soorten duin-, en helmgrassen, enz. Het 32 hectare grote natuurgebied bevat naast deze duinengordel ook amfibiënpoelen. Midden in dit natuurgebied stond een grote voor het publiek ontoegankelijke, en aan het natuurgebied vreemde watertoren die ontegensprekelijk als een landmark voor Middelkerke fungeerde. Deze werd vervangen door een publieke uitkijktoren: een toeristisch attractieve ‘landmark’.

De uitkijktoren zorgt voor een goede beleving van het volledige natuurgebied vanuit de lucht, maar biedt de passanten ook een uitgelezen kijk op het kustlandschap en de zee.