Wattland

De stad Mechelen heeft definitief het licht op groen gezet voor de nieuwe groene woonwijk Wattland, die een thuis zal bieden aan 197 gezinnen. Dankzij de vergunning kan projectontwikkelaar Cores Development vanaf volgend najaar de bouwwerken op de voormalige site van gas – en elektriciteitsnetbeheerder Fluvius starten. De eerste ​gezinnen zullen ​eind 2026 kunnen verhuizen naar hun nieuwe woning. HUB werd aangesteld om het stadsontwerp voor de woonwijk vorm te geven. In de huidige fase tekenen zij samen met de architecten van Bontinck A&E en het Mechelse bureau dmvA de verschillende gebouwen architecturaal verder uit. Landschapsarchitect OKRA staat, in samenwerking met studiebureau Atelier Ruimtelijk Advies, in voor alle groenzones en het openbaar domein.