Wisselkouter

Deze verticale verkaveling is het hedendaagse antwoord op een specifieke vraag naar landschappelijk en groen wonen en dit in een nabije stedelijke context. De reeds aanwezige structuren en kwaliteiten worden uitgespeeld in dit ontwerp, waardoor de groene openbare ruimte en de wooneenheden elkaar versterken. De volledige site wordt op verscheidene manieren ontwikkeld. De beleving van de bewoner is gericht op het volledig omringende landschap.