WZC De Drie Platanen

In opdracht van Sint-Monica vzw ontwierp Bovenbouw Architectuur een woonzorg- en dienstencomplex met 98 kamers, 5 assistentiewoningen en omgevingsaanleg in Oostende. Het ontwerp van het woonzorgcentrum wil als slimme kop bijdragen aan het succes van het masterplan Park de Nieuwe Koers. Het pikt een aantal aandachtspunten op die deze ambitie concreet willen maken.