WZC Huize Roborst

De vzw Zorgnetwerk Cur@-Z verhuist naar een nieuwe site in Munkzwalm en realiseert er onder de vorm van een PPS-project een woonzorgcentrum met 120 woongelegenheden voor permanente of tijdelijke huisvesting van zorgafhankelijke ouderen, een geïntegreerd dagverzorgingscentrum voor 15 thuiswonende gebruikers; een geïntegreerd lokaal dienstencentrum op maat van het lokaal sociaal beleid in een landelijke gemeente; 10 assistentieflats als aparte leefgemeenschap voor zelfstandig assistentiewonen voor ouderen en een kleinschalige groepsopvang voor kinderen.

Het ontwerp kiest resoluut voor een beleving van kleinschaligheid met specifieke aandacht voor de leefbaarheid, lichtinval en geborgenheid.