Zwembad Jonfosse

Het zwembad Jonfosse in Luik – een ontwerp van architect Henri Garcia – is een mooi voorbeeld van een publieke voorziening met een brede maatschappelijke functie. Voor aanvang van de bouw had de stad Luik zichzelf als doel gesteld om alle inwoners een hoogwaardig en openbaar school-, sport- en recreatiezwembad te bieden. De gemeente verwierf hiervoor een perceel van 3.300 m² in de wijk Jonfosse, waar het complex in 2020 zijn deuren opende.

Vanuit architectonisch oogpunt is Zwembad Jonfosse een stedelijk project met overal rechthoekige vormen. Het ontwerp zorgt voor veel natuurlijk licht, sluit harmonieus aan bij bestaande gebouwen en waarborgt de privacy van de zwemmers. Ook duurzaamheid speelde een belangrijke rol in het ontwerp. Door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling wordt energie bespaard en een regenwaterrecuperatiesysteem zorgt voor een lager verbruik van water.