Aan de hand van enkele concrete cases laten we specialisten hun mening geven over de zo noodzakelijke renovatie in de sociale woningbouw.

Vragen die aan bod zullen komen:

  • Hoe hoog kan en moet je de lat leggen qua energiezuinigheid in de sociale woningbouw?
  • Welke invloeden hebben de hoge energieprijzen op de renovatiegolf?
  • Hoe kan je ervoor zorgen dat de inwoners zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de renovatie en liefst in hun huis kunnen blijven wonen?
  • Wat kan en moet de overheid doen om een versnelling hoger te schakelen?
  • Op welke manier kan je de bewoners betrekken bij de renovatiegolf?
  • Moet de renovatie van een sociale woning of woonwijk anders aangepakt worden dan andere woningen?
  • Zijn er specifieke bouwtechnieken die de renovatiegolf faciliteren?
  • Wanneer is renovatie niet langer mogelijk en is afbraak en heropbouw de beste of enige keuze?

 

Locatie

Net zoals altijd zenden we ook dit webinar uit van een locatie die perfect bij het thema aansluit. Voor dit webinar zijn we te gast in de nieuwe circulaire kantoren van Zonnige Kempen in Westerlo. Directrice Anneleen Eelen zal niet alleen onze gastvrouw zijn, maar zal ook zetelen in het panel.