“30 Jaar Architectuur: de Wonderjaren in Maquettes” in Knokke-Heist

Sinds drie decennia kent de architectuur in Vlaanderen een ongeziene bloei. De nieuwe tentoonstelling “30 Jaar Architectuur: de Wonderjaren in Maquettes” zet baanbrekende en spraakmakende projecten uit die periode in de kijker. Ze biedt ook een uitgebreid overzicht van figuren, feiten en gebeurtenissen die hebben bijgedragen aan de florerende architectuurcultuur. De tentoonstelling gaat door van 25 oktober tot 10 januari 2016 in het Cultuurcentrum van Knokke-Heist.

Van crisis tot bloei

In de jaren 1970 en 1980 lag de architectuur in ons land op apegapen. De bureaus hadden te kampen met de economische crisis, het beleidskader was gebrekkig, de toekenning van opdrachten was gepolitiseerd, en het architectuuronderwijs schoot tekort. In de tweede helft van de jaren 80 kondigden enkele projecten een keerpunt aan. In de steden zorgden enkele opvallende ingrepen hier en daar voor een voorzichtig debat, dat even later aangezwengeld werd door de eerste grote ontwerpwedstrijden. Dankzij de overtuigingskracht van een handvol bevlogen ontwerpers en beleidsmakers begonnen zich zowaar de contouren van een architectuurcultuur af te tekenen.

Vandaag, dertig jaar later, heeft succesvolle stadsvernieuwing onze steden weer leefbaar gemaakt, stimuleren gemeentelijke, stedelijke en Vlaamse overheden kwaliteitsvolle architectuur en worden Vlaamse ontwerpbureaus internationaal gewaardeerd.

 

Pioniers en jonge goden

De tentoonstelling brengt 57 maquettes en tientallen foto’s bij elkaar van meer dan 70 projecten die de wonderjaren mede hebben vormgegeven. Spraakmakende gebouwen van baanbrekers, zoals Robbrecht en Daem, Marie-José Van Hee, bOb Van Reeth en Christian Kieckens. Projecten van de ‘jonge goden’ die verder aan die weg timmerden, zoals Willem Jan Neutelings, Xaveer De Geyter en Stéphane Beel. En ten slotte ook het werk van de nieuwe lichting die sinds de eeuwwisseling actief is, zoals 51N4E, office KGDVS, de vylder vinck taillieu en noA. Samen met vele anderen zorgden al deze architecten in dertig jaar voor een fascinerende architectuurproductie die heel divers is maar die integriteit verkiest boven spektakel of grote gebaren.

 

Tijdlijn

Een tijdlijn loopt als rode draad doorheen de tentoonstelling. Tekst, foto’s, video-interviews en maquettes bieden een overzicht van figuren, feiten en gebeurtenissen die de afgelopen dertig jaar hun stempel hebben gedrukt op de architectuurcultuur in Vlaanderen.

 

Iconische maquettes

De maquettes werden opgespoord en geïnventariseerd door de medewerkers van het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven en het Vlaams Architectuurinstituut. Ze bezochten tientallen archieven van architectuurbureaus, bedrijven, overheden en particulieren. Hun zoektocht levert enkele verassende ontdekkingen op. In de tentoonstelling zijn enkele verloren gewaande, iconische werken te zien. Anderzijds is gebleken dat maquettes van sommige sleutelprojecten niet bestaan, vernield zijn of spoorloos verdwenen. Foto’s bezorgen die projecten toch de aandacht die ze verdienen.

Deel dit artikel:

Onze partners