VAI

logo VAI

VAI

Jan Van Rijswijcklaan 155

2018 Antwerpen

België

+32 32 42 89 70

vai.be

Het Vlaams Architectuurinstituut is het steunpunt voor eigentijdse architectuur en richt zich
zowel tot professionelen, onderzoekers, media en overheden, als tot een breder publiek.
Het VAi verstrekt op verschillende manieren informatie over gebouwen, architecten, architectuurbibliotheken, publicaties, tijdschriften, opleidingen en evenementen.

[Lees meer] [Lees minder]