RE-ST sluit tentoonstellingsreeks BWMSTR Label af

Ook in 2018 geven het Vlaams Architectuurinstituut en deSingel het podium aan vernieuwende architectuurprojecten met een maatschappelijke meerwaarde. In de tentoonstellingsreeks BWMSTR Label tonen ze het werk van jonge onderzoeksteams die in 2017 van de Vlaams Bouwmeester het Bouwmeesterlabel (BWMSTR Label) ontvingen. Architectenbureau RE-ST mag het jaar afsluiten met de expo Zwerfruimte. In navolging van hun ‘pleidooi voor het niet-bouwen’ doet architectenbureau RE-ST onderzoek naar (onder)benutting van ruimte. Tussen de veelheid aan bebouwing in Vlaanderen, beseffen we volgens de architecten te weinig welke ruimte we al ter beschikking hebben.    

RE-ST stipt met dit onderzoek naar zwerfruimte de overmaat aan in ons bestaande ruimtebeslag. Bebouwde ruimte die niet, nauwelijks of te weinig gebruikt wordt. Ruimte die zwerft tussen onbestemd én bestemd, zichtbaar én onzichtbaar. Ruimte die bewust én onbewust wordt gecreëerd, noem het ruimtelijk afval.

Zwerfruimte kan zich op verschillende schaalniveaus manifesteren. Twaalf praktijkvoorbeelden tonen de diversiteit en potentie van onderbenutte ruimte. ‘Als Architects in Residence’ voert RE-ST in deSingel een onderzoek naar onderbenutte ruimte. Het resultaat van dit advies kan via een apart parcours doorheen de kunstencampus verkend worden.

De tentoonstelling is van 7 november 2018 tot en met 13 januari 2019 te zien in deSingel in Antwerpen.

Bron: VAI
Deel dit artikel:
Onze partners