3-daags atelier architectuurontwerp Westhoek

Het Vlaams Architectuurinstituut organiseert in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen een 3-daags ontwerpatelier architectuur in de Westhoek.
Het Vlaams Architectuurinstituut organiseert in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen een 3-daags ontwerpatelier architectuur in de Westhoek.

Deze activiteit kadert in een programma om zowel bewoners, bezoekers, architecten, ambtenaren van de Westhoek bewust te maken van een doordachte hedendaagse omgang met het unieke patrimonium van de wederopbouw. Verschillende activiteiten, kwamen reeds aan bod: inventarisatie en onderzoek van architectuurarchieven, een publicatie Bouwen aan Wederopbouw 1914-2050. Architectuur in de Westhoek, een workshop ambassadeurs en een programma met rondleidingen voor de Dag van de architectuur.
Het laatste project in de rij is een ontwerpatelier architectuur bedoeld voor architecten, interieurontwerpers, stedenbouwkundigen, ruimtelijke planners, ambtenaren architectuur, stedenbouw, monumentenzorg en studenten.

Als architect, ontwerper of ambtenaar, werkzaam in de Westhoek, wordt u geregeld geconfronteerd met hedendaagse verbouwingen in wederopbouwarchitectuur. De intensieve heropbouw na de Eerste Wereldoorlog bepaalt 90 jaar later nog steeds de aanblik van talrijke gemeenten langsheen de voormalige frontlijn. Hierin ligt ook de erfgoedwaarde en betekenis van deze architectuur voor de identiteit van de hele regio. Toch is het mogelijk om transformaties die hedendaags en innovatief zijn te combineren met  het wederopbouwpatrimonium.  Een doordachte en kwaliteitsvolle hedendaagse architectuuringreep kan in dat geval zelfs een belangrijke meerwaarde bieden. Maar om tegemoet te komen aan actuele eisen inzake hergebruik, comfort en leefbaarheid is een zekere vrijheid voor hedendaags ontwerpen noodzakelijk. Hoe dit in de dagelijkse ontwerppraktijk verloopt is geen evidente zaak.  Verwachtingen van opdrachtgevers, de soms slechte bouwfysische toestand van de panden, de ongunstige ligging en oriëntatie, … dit zijn slechts enkele van de vele, oms moeilijke verzoenbare, elementen waar je als ontwerper moet mee werken.


Grijp uw kans om deel te nemen aan dit ontwerpatelier!

- U bent architect, ontwerper, ambtenaar of student  en u wilt  graag  werken aan concrete wederopbouwprojecten  in de Westhoek?

- U wil op een andere manier nadenken over die werkcontext en opdrachten?

- U bent rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij hedendaagse architectuur en het wederopbouwerfgoed?

Kortom, u wil vanuit uw functie nieuwe ideeën en alternatieve oplossingen krijgen voor hedendaags ontwerp en wederopbouwarchitectuur?

U krijgt:

- Een eenmalige kans om een ontwerpatelier architectuur  mee te maken met locatiebezoek en een ontwerp-  en denkoefening.

- Drie concrete wederopbouwprojecten waarvoor een nieuw fictief programma wordt ontworpen.


IN PROFESSIONELE HANDEN


De workshops worden geleid door professionelen.
- ir.arch.Tine Bulckaen en ir.arch. Peter Vanden Abeele – Labo S
- arch. Henk De Smet -  docent K.U. Leuven - De Smet-Vermeulen Architecten
- ir.arch. An Fonteyne – noA Architecten
- arch. Erik Wieërs –  docent H. Vandevelde Hogeschool Antwerpen - Huiswerk Architecten
Samenstelling programma: VAi en Labo S

PROGRAMMA – LOCATIE – DATA

DAG 1

Donderdag 12 november 2009, 9u30 - 20u
Vergaderzaal  Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart, Poperingeweg 16, Ieper
057/23 91 11
9u30u: locatiebezoek
14u: ontwerpatelier - voormalig klooster met school in Poelkapelle
18u: gesprek

DAG 2

Dinsdag  17 november 2009, 14u - 20u
Vergaderzaal  Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart, Poperingeweg 16, Ieper
057/23 91 11
14u: ontwerpatelier – kleine rijwoningen in Poelkapelle
18u: gesprek

DAG 3

Donderdag 26 november 2009, 14 - 20u
Vergaderzaal  Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart, Poperingeweg 16, Ieper
057/23 91 11
14u: ontwerpatelier – Hoeve in Merkem
18u: gesprek

PRAKTISCH


Inschrijvingen

De inschrijvingsprijs bedraagt €100 voor de 3 dagen, studenten €30.
U betaalt via overschrijving op rekeningnummer 068-2347626-59  met vermelding van uw naam en ‘Ontwerpatelier’. Reservatie is noodzakelijk.

Contactpersoon
Inschrijven en meer informatie bij Tine Verschaeve
tine.verschaeve@vai.be
tel: +32 (0)3 242 89 74
mob: +32(0)473 68 14 06
Type activiteit: Vorming
Organisator: VAi ism Provincie West-Vlaanderen
Website: www.vai.be
 
Deel dit artikel:
Onze partners