Borret ziet geen oplossing in de hoogbouw van Leo Van Broeck

Leo Van Broeck gaf onlangs aan in een artikel in De Standaard voorstander te zijn van de bouw van woontorens om de bevolkingsgroei op te vangen en de resterende open ruimte te redden. Kristiaan Borret, stadsbouwmeester in Antwerpen, nuanceert de hype rond hoogbouw in een opiniestuk. "De herbestemming van bestaande gebouwen is dikwijls de meest duurzame oplossing."
Leo Van Broeck gaf onlangs aan in een artikel in De Standaard voorstander te zijn van de bouw van woontorens om de bevolkingsgroei op te vangen en de resterende open ruimte te redden. Kristiaan Borret, stadsbouwmeester in Antwerpen, nuanceert de hype rond hoogbouw in een opiniestuk. "De herbestemming van bestaande gebouwen is dikwijls de meest duurzame oplossing."

Gebrek aan visie bij steden

De Antwerpse stadsbouwmeester argumenteert dat het wiskundig is aangetoond dat een klassiek stedelijk bouwblok van zes verdiepingen evenveel mensen kan huisvesten als een woontoren, als je er rekening mee houdt dat een hoog gebouw veel vrije ruimte op de grond nodig heeft om schaduw en inkijk te compenseren. In bestaand stadsweefsel of in een dorpskern is dat niet evident.

Borret stelt, met de nieuwe woontoren Up-site aan het kanaal als voorbeeld, dat het bij de plaatselijke besturen ontbreekt aan visie, die noodzakelijk is bij het bouwen van woontorens met "schaamteloos middelmatige architectuur" als gevolg.Up-site langs het kanaal: 'schaamteloos middelmatige architectuur', volgens Borret (© Atenor)Verdichting betekent niet noodzakelijk hoogbouw

Volgens Borret biedt verdichting inderdaad een antwoord op deze problematiek. Maar verdichting kan ook met andere middelen worden bereikt dan het bouwen van twee woontorens van twaalf verdiepingen naast elke dorpskerk. “Willen we duurzame stadsverdichting? Begin dan met de kieren en spleten in de steden op te vullen.” De stadsbouwmeester ziet reconversie, de stedenbouwkundige versie van recyclage, als meest duurzame oplossing. Concreet vormen volgens Borret de moeilijke restpercelen, die dankzij de bevolkingsdruk nu wel in aanmerking komen voor rendabele bebouwing, een oplossing. Ook het verdichten in de voorsteden is een mogelijkheid.‘Reconversie is een duurzamer oplossing dan nieuwe hoogbouw.’


Na de investeringen van de laatste jaren in de binnensteden en negentiende eeuwse wijken, is het nu de beurt aan de wijken uit de twintigste eeuw om in aanmerking te komen voor opwaardering. Borret denkt hierbij aan de buurt van de Mettewielaan in Molenbeek.

"De oorspronkelijke bewoners die daar in de gouden jaren 1960 zijn gaan wonen trekken er weg en er komen andere mensen in de plaats. Het moment om de buurt te vernieuwen en minder suf te maken door verschillende functies en woonvormen te gaan mengen. Vandaag is het daar immers nogal eentonig."

Reacties

Het opiniestuk van Kristiaan Borret illustreert de problematiek en de discussie over het opvangen van de bevolkingsgroei zonder de resterende open ruimte vol te bouwen. We lijsten enkele online reacties op:

• Terechte opmerking van Borret. Up-site is architecturaal een miskleun van formaat. Het effect zal zijn zoals de lofts in Molenbeek: garage in, deurtjes dicht, en lekker van het uitzicht genieten. – Frank D.

• Amai, ik denk dat mijnheer Borret hier toch de beeldspraak van mijnheer Van Broeck iets te letterlijk interpreteert. Ik veronderstel dat Leo Van Broeck wil zeggen dat in de stad wonen een kwalitatief alternatief voor individuele suburbane woningen kan zijn en dat verdichting serieus moet genomen worden. Het is ook wiskundig bewezen dat als we met z'n allen niet meer voor verdichting kiezen we naast een mobiliteitsinfarct nog een andere lawine aan problemen zullen moeten oplossen. – Sem Delaere

• Verbouwen vooraleer bij te bouwen, zeker met miljoenen vierkante meters leegstand! Daarbij dient er rekening gehouden te worden met de buurt en niet enkel de betonboeren. We leven in een stad met een totaal gebrek qua visie van stadsontwikkeling. – Nicolas H.

• Torens vragen inderdaad om veel vrije ruimte rondom. Het grote voordeel is dat deze vrije ruimte groenzone kan zijn, m.a.w. dat je met eenzelfde bewoningsdichtheid veel meer groene ruimte kan hebben. Ik denk dat Brussel stilaan aan een hoogbouwwijk toe is, met veel groen, waterpartijen (een jachthaven?) en ambitieuze architectuur. Misschien kan men in ruil stilaan proberen de misplaatste torens in de rest van de stad weg te werken. Een ander probleem is dat dergelijke globale visie enkel mogelijk is in een Verenigde Stad. Nu zou het verdwijnen van hoogbouw nadelig zijn voor de financiële situatie van de getroffen gemeentes. – Bart B.


Deel uw kennis! Hoogbouw, de oplossing voor het opvangen van de bevolkingsgroei zonder de resterende open ruimte vol te bouwen of toch niet? Ga net zoals Van Broeck, Borret en vele anderen in op de discussie: reageer in de discussiegroep van Architectura op LinkedIn.
VAI focust met Dag van de Architectuur 2013 op de ruimtelijke problematiek

Ook het Vlaams Architectuurinstituut heeft besef van de problematiek en de discussie over de huidige, ruimtelijke problematiek. Op Dag van de Architectuur 2013 op zondag 13 oktober legt VAI dan ook de focus op het vestedelijkte landschap. Bij de zesde editie van de Dag van de Architectuur staat het immense potentieel van onze ruimte centraal met als rode draad ‘Bloeiende landschappen’. De focus ligt op projecten die een antwoord bieden op de huidige, ruimtelijke problematiek. Genk speelt de hoofdrol op de Dag van de Architectuur. De stad gaat samen met haar inwoners op zoek naar oplossingen voor de problemen van verstedelijking.
'
Groendaken zijn een manier om meer groen in de stad te brengen en zo architectuur met natuur te verzoenen


Bron: Brusselnieuws.be

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage