Sectorontmoeting brengt architectuurlandschap in kaart

Op 11 december 2018 vindt de eerste Sectorontmoeting Architectuurcultuur plaats. De leden van het Platform Architectuurcultuur selecteerden zes actuele thema’s die het uitgangspunt vormen voor zes ronde tafelgesprekken met experts, ervaringsdeskundigen en geïnteresseerden. Het resultaat van deze gesprekken wordt verwerkt in de Landschapstekening Kunsten, die aan het begin van de nieuwe beleidsperiode in 2019 wordt voorgelegd aan de volgende Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd, en Brussel.

Schrijf je voor 25/11/2018 in via deze link voor een van de gesprekken en zorg dat jouw stem weerklank vindt in de volgende beleidsperiode. 

Meer informatie over het Sectormoment Architectuurcultuur en het programma vind je hier.


Het Sectormoment Architectuurcultuur is een gezamenlijk initiatief van de leden van Platform Architectuurcultuur:
A+, Archipel, Architectura.be, AR-TUR, Architecture Workroom Brussels, Architectuurwijzer, Beroepsvereniging voor Architecten, Stad en Architectuur, Vlaams Architectuurinstituut.

Bron: Platform Architectuurcultuur
Deel dit artikel:
Onze partners